Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 320492
Khách trực tuyến : 16503
Thành viên trực tuyến : 18
 
 
Thu hút đầu tư
BQL Khu Kinh tế Hải Phòng vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 nhà đầu tư bao gồm Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines (MOL - Nhật Bản), Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Việt Nam (Viseco -Việt Nam), Công ty cổ phần Liên kết vàng (GL- Việt Nam), đăng ký thành lập Công ty TNHH MVG Đình Vũ và thực hiện dự án “Kinh doanh kho bãi MVG Đình Vũ” tại Khu công nghiệp Đình Vũ...
Các khu, cụm công nghiệp
UBND thành phố vừa tổ chức Họp lấy ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 Năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) về “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”...