Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 320425
Khách trực tuyến : 10667
Thành viên trực tuyến : 21
 
 
Thu hút đầu tư
Vốn đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng tăng mạnh
Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không...
Các khu, cụm công nghiệp
Tiếp tục hoàn chỉnh các giải pháp phát triển hạ tầng xã hội trên các địa bàn có Khu, cụm công nghiệp
UBND thành phố vừa tổ chức Họp lấy ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 Năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) về “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”...