Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 320594
Khách trực tuyến : 4556
Thành viên trực tuyến : 2
 
 
Tiềm năng, lợi thế
Hải Phòng tiếp tục giữ vững vai trò và vị trí của một “thành phố Cảng – cửa ngõ” của miền Bắc và cả nước thông qua các chủ trương, quan điểm và cơ chế chính sách của Đảng và Chính phủ và các bước cụ thể hóa của Thành ủy và UBND thành phố...
Thu hút đầu tư
BQL Khu kinh tế Hải Phòng vừa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và nhà đầu tư Hồng Kông tại Khu công nghiệp Đình Vũ...
Các khu, cụm công nghiệp
UBND thành phố vừa tổ chức Họp lấy ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 Năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) về “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”...