Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 320457
Khách trực tuyến : 2970
Thành viên trực tuyến : 10
 
 
Thu hút đầu tư
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay thành phố thu hút được 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 496,58 triệu USD, 23 dự án điều chỉnh tăng vốn với số tiền điều chỉnh tăng thêm 173,51 triệu USD...
Các khu, cụm công nghiệp
UBND thành phố vừa tổ chức Họp lấy ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 Năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) về “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”...