Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 49820
Khách trực tuyến : 8793
Thành viên trực tuyến : 14
 Hoạt động của các Mô hình, Dự án, Đề án
Công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016 - 2020 đang chuyển trọng tâm từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và phát triển, đó là sự tất yếu của quá trình thực hiện chính sách dân số và phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay...
Nâng cao năng lực quản lý, chương trình
Từ ngày 13/9 đến ngày 23/9/2016, đoàn công tác của Chi cục Dân số-KHHGĐ gồm đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Phó Chi cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ kiểm tra công tác dân số - KHHGĐ 8 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu dân số - KHHGĐ năm 2017 tại 7 quận, huyện (Lê Chân, Dương Kinh, Hải An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên)...