Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
THÔNG BÁO
Thời gian: 13/02/2017 - 08:01
Về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 02/2017
Chương trình công tác tư pháp năm 2017
Thời gian: 23/01/2017 - 17:22
Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và tiếp tục ...
Kế hoạch tổ chức ngày chạy vì sức khỏe toàn dân
Thời gian: 19/01/2017 - 14:18
Nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và đẩy mạnh cuộc vận ...
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
Thời gian: 19/01/2017 - 14:18
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 ban hành kèm ...
Chỉ thị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển trên địa bàn thành phố
Thời gian: 17/01/2017 - 16:51
Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác tài nguyên khoáng sản cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển thuộc địa ...
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố
Thời gian: 17/01/2017 - 16:37
Ngày 16/01/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính ...
Chỉ thị công tác tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thời gian: 10/01/2017 - 16:45
Năm 2016, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thu được nhiều kết quả ...
Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố
Thời gian: 06/01/2017 - 16:38
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2017
Thời gian: 06/01/2017 - 16:37
Ngày 04/01/2017, UBND thành phố ký Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2017 “Tăng cường ...
THÔNG BÁO
Thời gian: 06/01/2017 - 08:20
Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp
Chuyển trang    
Trang số:  1/54
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Các Sở, ban, ngành, địa phương trong thành phố rà soát, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2016
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng
Tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm
Tập trung nguồn lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách thành phố năm 2017
Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng
Tăng cường hiệu quả tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
THÔNG BÁO
Tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Công bố kết quả dự án thử nghiệm xe buýt điện trên đảo Cát Bà
Năm 2017, phấn đấu có thêm 25 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Thành phố quyết tâm giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10
2126 Đảng viên trung kiên của thành phố được Trao tặng Huy hiệu Đảng
Kiều bào Hải Phòng chung tay vì sự phát triển của thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Thông xe nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm