Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
THƯ KÊU GỌI
Thời gian: 24/10/2016 - 07:41
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệu hại do lũ lụt
Kế hoạch truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Thời gian: 21/10/2016 - 16:12
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng ...
Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố
Thời gian: 21/10/2016 - 15:44
Ngày 19/10/2016, UBND thành phố đã ký Quyết định số 2406/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố.
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao trong những tháng cuối năm
Thời gian: 21/10/2016 - 09:18
Trong 09 tháng đầu năm 2016, với sự tham gia tích cực của các cấp các ngành và nhân dân thành phố trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ...
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Thời gian: 18/10/2016 - 14:56
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống cơn bão số 7
Tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố
Thời gian: 13/10/2016 - 09:40
Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các trang thông tin điện tử đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tại, trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng ...
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố
Thời gian: 05/10/2016 - 17:04
Thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố đã từng bước có chuyển biến tích cực, theo xu ...
Quy chế tổ chức giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước
Thời gian: 05/10/2016 - 17:04
Ngày 03/10/2016, UBND thành phố đã ký Quyết định số 2166/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của ...
Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian: 03/10/2016 - 15:35
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 31/8/2016, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là bảo hiểm) của Bảo ...
Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động
Thời gian: 29/09/2016 - 08:51
Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 25/6/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016.
Chuyển trang    
Trang số:  1/52
Số bản ghi trên trang: