Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 208978
Khách trực tuyến : 3843
Thành viên trực tuyến : 2
 
Hải Phòng hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thời gian: 22/04/2014 - 16:38
Với mục tiêu hoàn thiện các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, ngày 21/4/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế ...
Giải quyết việc làm cho 35.000 thanh niên
Thời gian: 04/04/2014 - 10:40
Ngày 31/3/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kếhoạchthực hiện Chương trình phát triển thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh ...
Hải Phòng tăng cường chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thời gian: 03/04/2014 - 16:58
Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống ...
Chương trình công tác hội nhập Quốc tế thành phố năm 2014
Thời gian: 26/03/2014 - 15:50
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chương trình công tác hội nhập quốc tế thành phố năm 2014. Chương trình công tác bao gồm các nội dung công ...
Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 25/03/2014 - 13:53
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBQG ngày 20/02/2014 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các ...
Đánh giá 15 năm thực hiện điện khí hóa nông thôn
Thời gian: 25/03/2014 - 11:24
Trước năm 1998, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên việc đầu tư cải tạo và phát triển hệ thống điện phục vụ cho khu vực nông thôn Hải Phòng còn nhiều hạn chế. Hệ thống lưới điện nông ...
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
Thời gian: 25/03/2014 - 11:21
Thực hiện Công văn số 60/VTLTNN-NVĐP ngày 21/01/2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước “V/v hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với các tỉnh, ...
Đẩy mạnh các hoạt động nhằm đưa quần đảo Cát Bà trở thành Di sản thiên nhiên thế giới
Thời gian: 25/03/2014 - 09:36
Để phục vụ tốt việc đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới tại phiên họp của Ủy ban Di sản thế giới lần thứ 38 tổ chức tại Quatar, dự kiến từ ngày ...
Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ
Thời gian: 19/03/2014 - 13:48
Thực hiện Công văn số 588/BTTTT-THH ngày 26/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng hộp thư điện tử (tên miền.gov.vn) để trao đổi văn bản trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Công tác bình đẳng giới thành phố năm 2014
Thời gian: 17/03/2014 - 15:09
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình hành ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/15
Số bản ghi trên trang: