Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 69132
Khách trực tuyến : 3754
Thành viên trực tuyến : 3
 
Chức năng nhiệm vụ của Sở Y tế
Thời gian: 20/11/2008 - 10:07
1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm ...