Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 69132
Khách trực tuyến : 21238
Thành viên trực tuyến : 4
 
Tổng quan
Thời gian: 20/11/2008 - 10:07
1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, ...