Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 142631
Khách trực tuyến : 4153
Thành viên trực tuyến : 5
 
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 06 (Quý II) năm 2013
Thời gian: 17/07/2013 - 11:06
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 06 (Quý II) năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2013
Thời gian: 20/06/2013 - 11:05
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 04 năm 2013
Thời gian: 20/05/2013 - 11:03
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 04 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 03 (Quý I) năm 2013
Thời gian: 20/04/2013 - 10:57
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 03 (Quý I)năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 năm 2012
Thời gian: 12/04/2013 - 10:33
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2013
Thời gian: 12/03/2013 - 10:58
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2013
Thời gian: 12/02/2013 - 10:56
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2012
Thời gian: 12/01/2013 - 10:40
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 10/01/2013 - 11:02
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 103/2012/ NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 08 năm 2012
Thời gian: 14/12/2012 - 14:30
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng năm 2013
THÔNG BÁO triệu tập các học viên tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị tổ chức tại Hải Phòng
Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025
Sở Xây dựng phấn đấu thực hiện 100% TTHC tại bộ phận "Một cửa"
Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn trắc nghiệm xây dựng mô hình thành phố sinh thái – thành phố kinh tế
THÔNG BÁO: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị
Ban Cán sự Đảng UBND thành phố làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 06 (Quý II) năm 2013
Khai mạc Hội nghị thế giới lần thứ 57 của Hiệp hội khoa học hệ thống quốc tế
Hướng dẫn trò chơi Phát triển bền vững
Hướng dẫn cài đặt trò chơi Phát triển bền vững Ecopolicy
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2013
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI tại Sở Xây dựng
CV số 901/SXD-VP ngày 05/6/2013 của Sở Xây dựng v/v cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 04 năm 2013