Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 143855
Khách trực tuyến : 9914
Thành viên trực tuyến : 21
 
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 06 (Quý II) năm 2013
Thời gian: 17/07/2013 - 11:06
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 06 (Quý II) năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2013
Thời gian: 20/06/2013 - 11:05
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 04 năm 2013
Thời gian: 20/05/2013 - 11:03
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 04 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 03 (Quý I) năm 2013
Thời gian: 20/04/2013 - 10:57
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 03 (Quý I)năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 năm 2012
Thời gian: 12/04/2013 - 10:33
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2013
Thời gian: 12/03/2013 - 10:58
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2013
Thời gian: 12/02/2013 - 10:56
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2012
Thời gian: 12/01/2013 - 10:40
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 10/01/2013 - 11:02
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 103/2012/ NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 08 năm 2012
Thời gian: 14/12/2012 - 14:30
Tập chỉ số giá xây dựng tháng 08 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng
Danh sách các công ty đăng ngày 27/6/2016 theo công văn 1335/SXD-QLHĐXD
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng An Thịnh
Danh sách các công ty đăng ngày 05/5/2016 theo công văn 875/SXD-QLHĐXD
Quyết định phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại (đợt 1) nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Di chuyển người và tài sản ra khỏi khu chung cư nguy hiểm U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền
Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam làm việc với Sở Xây dựng Hải Phòng
Danh sách các công ty đăng ngày 04/3/2016 theo công văn 368/SXD-QLHĐXD
Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình Nhà tập thể xi măng A48 Lam Sơn
Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình Nhà tập thể xi măng A49 Lam Sơn
Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng, kiểm định chất lượng công trình khu nhà U1, U2, U3 Lê Lợi – Ngô Quyền – Hải Phòng
Sở Xây dựng tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị trực tuyến Bộ Xây dựng
Thanh tra Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng thương mại C&C