Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 4773
Thành viên trực tuyến : 8
 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả chấm phúc khảo
Thời gian: 10/05/2015 - 23:13
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả chấm phúc khảo
Thông báo về việc đăng kí tham gia bồi dưỡng viên chức
Thời gian: 06/04/2015 - 14:36
Thông báo về việc đăng kí tham gia bồi dưỡng viên chức
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:52
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:49
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2014
Thời gian: 09/03/2015 - 08:20
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2014
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp
Thời gian: 05/03/2015 - 16:06
Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm về bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, Sở Nội vụđề nghị cơ quan ...
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Thời gian: 14/02/2015 - 09:29
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:16
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:11
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả điểm thi
Thời gian: 14/02/2015 - 08:34
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả điểm thi
Chuyển trang    
Trang số:  1/20
Số bản ghi trên trang: