Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 26/11/2015 - 08:41
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thời gian: 24/11/2015 - 17:09
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/11/2015 - 19:06
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục bậc THCS 2015
Thời gian: 30/10/2015 - 16:17
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4048/VP-VX ngày 08/10/2015 về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở; Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân ...
Thông báo về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự lớp đào tạo tiếng Anh bằng công nghệ cao Robot Teacher
Thời gian: 23/10/2015 - 11:26
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 02/NQ-TU của Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho công ...
Thông báo về việc triệu tập học bồi dưỡng ngạch kế toán viên
Thời gian: 23/09/2015 - 09:04
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ Tài ...
Thông báo về việc báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015 và lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2016
Thời gian: 07/09/2015 - 15:57
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3053/VP-NC ngày 24/8/2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc báo cáo số ...
Thông báo triệu tập học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2015
Thời gian: 04/09/2015 - 14:48
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ...
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thời gian: 07/08/2015 - 16:53
thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thông báo đăng kí nhu cầu thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
Thời gian: 03/07/2015 - 16:43
Để có cơ sở xây dựng, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang: