Rà soát, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường
Thời gian: 09/01/2016 - 15:48
Rà soát, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg; đăng kí nhu cầu đào tạo CBCCVC năm 2016
Thời gian: 07/01/2016 - 08:15
Để chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg và xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:
Thông báo triệu tập học bồi dưỡng ngạch kế toán viên
Thời gian: 21/12/2015 - 15:57
Thông báo triệu tập học bồi dưỡng ngạch kế toán viên
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức
Thời gian: 15/12/2015 - 13:52
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức
Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành Xây dựng phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 04/12/2015 - 17:38
Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành Xây dựng phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 26/11/2015 - 08:41
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thời gian: 24/11/2015 - 17:09
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/11/2015 - 19:06
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục bậc THCS 2015
Thời gian: 30/10/2015 - 16:17
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4048/VP-VX ngày 08/10/2015 về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở; Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân ...
Thông báo về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự lớp đào tạo tiếng Anh bằng công nghệ cao Robot Teacher
Thời gian: 23/10/2015 - 11:26
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 02/NQ-TU của Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho công ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang: