Thông báo số 125/TB-ĐHNV ngày 24/01/2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2017 chuyên ngành Lưu trữ học
Thời gian: 27/02/2017 - 08:26
Thông báo số 125/TB-ĐHNV ngày 24/01/2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2017 chuyên ngành Lưu trữ học
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, Thạc sĩ năm 2017
Thời gian: 24/02/2017 - 15:59
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, Thạc sĩ năm 2017
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Thời gian: 15/02/2017 - 14:59
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Thông báo các quyết định của UBND thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển công chức kết quả phúc khảo điểm thi tuyển công chức năm 2014 và Mẫu dự kiến xếp lương công chức
Thời gian: 13/02/2017 - 11:24
Thông báo các quyết định của UBND thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển công chức; kết quả phúc khảo điểm thi tuyển công chức năm 2014và Mẫu dự kiến xếp lương công chức
Thông báo về việc xây dựng báo cáo và lập bảng tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của sở, ban, ngành, quận, huyện
Thời gian: 09/02/2017 - 10:33
Thông báo về việc xây dựng báo cáo và lập bảng tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của sở, ban, ...
Thông báo về việc tuyển dụng công chức kiểm ngư vào Cục Kiểm ngư, thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian: 06/02/2017 - 10:01
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình được thông báo tại Công văn số 360/VP-TL ngày 23/01/2017 của Văn phòng Ủy ...
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên cao cấp
Thời gian: 21/01/2017 - 13:31
Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm về bồi dưỡngnghiệp vụquản lý nhà nướcngạchchuyên viên cao cấp, Sở Nội vụđề nghị các cơ quan, địa phươngrà ...
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 thông báo điểm thi
Thời gian: 19/01/2017 - 08:26
Hội đồng thi nâng ngạch công chứctừ ngạch chuyên viênlên ngạch chuyên viên chính năm 2016 thông báo điểm thi
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo
Thời gian: 12/01/2017 - 14:03
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Thời gian: 12/01/2017 - 13:50
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Chuyển trang    
Trang số:  1/27
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu tham khảo phục vụ tuyển dụng công chức không qua thi và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.