Tin mới
Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2013
Hướng dẫn và biểu mẫu xây dựng đề án vị trí việc làm
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CV, CVC năm 2014
Thông báo về việc cử cán bộ, công chức, viên chức dự khảo sát trình độ để tham gia lớp đào tạo tiếng anh nâng cao theo chương trình chuẩn quốc tế năm 2014
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo lịch thi đối với học viên lớp cán bộ nguồn khóa 2
Thông báo về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B và thân nhân vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2014
Thông báo tạm hoãn ngày tổ chức thi tuyển công chức cấp xã đối với học viên lớp cán bộ nguồn khóa 2
Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với học viên lớp cán bộ nguồn khóa 2
Danh mục tài liệu chuyên ngành và tài liệu môn kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã đối với học viên lớp cán bộ nguồn các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp 2014
Thông báo về việc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014
Thông tư 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013
Thông báo thay đổi lịch học và triệu tập công chức dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành
Kế hoạch Tổng rà soát về tổ chức hoạt động của các Hội và các tổ chức thuộc Hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 471
Thành viên trực tuyến : 0
 

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2012
Thời gian: 10/10/2013 - 13:58
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 02/10/2013 - 23:08
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2012
Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 01/08/2013 - 10:45
Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 31/05/2013 - 11:21
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012 (có sửa đổi bổ sung)
Thời gian: 26/05/2013 - 22:33
Thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 25/05/2013 - 08:40
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo về hình thức thi tuyển và hoàn thiện thủ tục dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 21/05/2013 - 16:00
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo về hình thức thi tuyển và hoàn thiện thủ tục dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 10/05/2013 - 08:10
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 10/05/2013 - 07:55
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2012
Hội đồng Thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 12/03/2013 - 09:45
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển, xét ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang: