Tin mới
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo danh sách phòng thi và số báo danh
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Quyết định về việc phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên 2014
Thông báo Tài liệu tham khảo phục vụ kì thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014
Thông báo thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2013
Quyết định về việc ban hành danh sách những người đủ điều kiện dự, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2013
Danh mục tài liệu môn kiến thức chung và chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Thông báo về việc đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015
Quyết định về việc ban hành nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tại thành phố Hải Phòng
Tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Báo cáo kết quả công tác tháng 10/2014
Tập huấn về tổ chức hoạt động và quản lý hội trên địa bàn thành phố
Báo cáo tình hình và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2014
Bộ câu hỏi thi viết và trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 6427
Thành viên trực tuyến : 2
 

Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Thời gian: 14/02/2015 - 09:29
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:16
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:11
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Thời gian: 28/01/2015 - 09:39
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Thời gian: 21/01/2015 - 20:49
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Thời gian: 01/01/2015 - 14:18
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Thông báo thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 22/12/2014 - 18:32
Thông báo thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2013
Quyết định về việc ban hành danh sách những người đủ điều kiện dự, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 19/12/2014 - 18:57
Quyết định về việc ban hành danh sách những người đủ điều kiện dự, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2013
Quyết định về việc ban hành nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/11/2014 - 15:19
Quyết định về việc ban hành nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tại thành phố Hải Phòng
Bộ câu hỏi thi viết và trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 30/10/2014 - 16:03
Bộ câu hỏi thi viết và trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang: