Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành Xây dựng phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 04/12/2015 - 17:38
Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành Xây dựng phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 26/11/2015 - 08:41
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thời gian: 24/11/2015 - 17:09
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/11/2015 - 19:06
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục bậc THCS 2015
Thời gian: 30/10/2015 - 16:17
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4048/VP-VX ngày 08/10/2015 về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở; Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân ...
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:52
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:49
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Thời gian: 14/02/2015 - 09:29
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:16
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:11
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang: