Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 7578
Thành viên trực tuyến : 11
 

Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:52
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:49
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Thời gian: 14/02/2015 - 09:29
Mẫu dự kiến xếp lương công chức trúng tuyển
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:16
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2013
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Thời gian: 14/02/2015 - 09:11
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi công chức năm 2013
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Thời gian: 28/01/2015 - 09:39
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Thời gian: 21/01/2015 - 20:49
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Thời gian: 01/01/2015 - 14:18
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Thông báo thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 22/12/2014 - 18:32
Thông báo thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2013
Quyết định về việc ban hành danh sách những người đủ điều kiện dự, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2013
Thời gian: 19/12/2014 - 18:57
Quyết định về việc ban hành danh sách những người đủ điều kiện dự, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2013
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang: