Tin mới
Hội nghị Triển khai Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng
Lịch trực Tết Đinh Dậu 2017
Thông báo về việc phân công cán bộ, công chức trực bảo vệ cơ quan các ngày nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu - 2017
KHUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghệ cao
Chú trọng phương thức canh tác an toàn
Cây vụ đông cho hiệu quả cao
Gọi đất sinh sôi những mùa vàng…
Sử dụng quá nhiều giống lúa trong canh tác Khó đạt hiệu quả, năng suất cao
Trường Thành - Hải Phòng: Niềm vui trên đường về đích nông thôn mới
Công điện về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét cho cây trồng con vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2016-2017
Chuẩn bị thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, phát triển sản xuất chăn nuôi sau Tết Nguyên đán
Hội thảo về sản phẩm chủ lực thủy sản của Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
Phát huy vai trò chủ thể của người dân
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244045
Khách trực tuyến : 10228
Thành viên trực tuyến : 6