Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 233380
Khách trực tuyến : 3413
Thành viên trực tuyến : 11
 
Tin mới
Quận Lê Chân triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2016
QUẬN LÊ CHÂN TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016- 2021
Tuyên truyền quản lý xe máy điện trên hệ thống thông tin cơ sở
Tuyên truyền bình chọn các điểm đến nổi tiếng Việt Nam
QUẬN LÊ CHÂN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ “TIẾNG HÁT THÁNG 5” CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂUQUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016- 2021
Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021
Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021
Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021
Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021
QUẬN LÊ CHÂN TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016- 2021
QUẬN LÊ CHÂN TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016- 2021
Danh sách ứng cử đại biều HĐND quận Lê Chân khóa XVIII
Hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường Tiểu học Dư Hàng
Bản tin nội bộ Đảng bộ Quận Lê Chân - Số 40 tháng 4 năm 2016
Quận Lê Chân tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016