Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 14620
Thành viên trực tuyến : 21
 
Ủy ban bầu cử quận công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiên An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 30/05/2016 - 16:02
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban bầu cử quận Kiến An ngày 27/5/2016, Ủy ban bầu cử quận công bố kết quả bầu cử ...
Các ứng cử viên ĐB HĐND quận tiếp xúc với cử tri phường Bắc Sơn
Thời gian: 20/05/2016 - 14:21
Chiều 16/5, các ứng cử viên ĐB HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của quận tiếp xúc với cử tri phường Bắc Sơn trình bày chương trình hành động, vận động bầu ...
Quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2015
Thời gian: 18/05/2016 - 14:39
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:
Ứng cử viên ĐB HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri quận
Thời gian: 16/05/2016 - 10:03
Sáng ngày 13/5, các ứng cử viên ĐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc với cử tri quận trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử. Dự hội nghị, đại ...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các ƯCV ĐBQH khóa XIV tiếp xúc cử tri quận
Thời gian: 16/05/2016 - 07:52
Sáng ngày 12/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV đơn vị bầu cử số 3 của thành phố tiếp xúc với cử tri quận để trình ...
Ủy ban Bầu cử thành phố công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 04/05/2016 - 07:45
Ngày 26/4/2016 Ủy ban Bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 95/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ...
Ủy ban nhân dân quận Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạnh xét tuyển viên chức năm 2015
Thời gian: 28/04/2016 - 10:10
Ngày 27/4/2016 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 79/TB – UBND về kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 (Có danh sách kèm theo).
Quận Kiến An công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 ở từng đơn vị bầu cử
Thời gian: 27/04/2016 - 09:04
Ngày 22/4/2016 Ủy ban bầu cử quận Kiến An ban hành Thông báo số 37/TB - UBBC (có danh sách kèm theo) công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận ...
Quận Kiến An thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2016
Thời gian: 15/04/2016 - 13:41
Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ...
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 14/04/2016 - 12:57
Sáng ngày 14/4, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Ủy ban bầu cử quận công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiên An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Các ứng cử viên ĐB HĐND quận tiếp xúc với cử tri phường Bắc Sơn
Quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2015
Ứng cử viên ĐB HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri quận
Ủy ban Bầu cử thành phố công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ủy ban nhân dân quận Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạnh xét tuyển viên chức năm 2015
Quận Kiến An công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 ở từng đơn vị bầu cử
Quận Kiến An thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2016
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thông báo kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quận Kiến An thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2015
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn quận Kiến An
Quận uỷ Kiến An tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng năm 2015