Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 2214
Thành viên trực tuyến : 4
 
Ủy ban Bầu cử thành phố công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 04/05/2016 - 07:45
Ngày 26/4/2016 Ủy ban Bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 95/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ...
Ủy ban nhân dân quận Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạnh xét tuyển viên chức năm 2015
Thời gian: 28/04/2016 - 10:10
Ngày 27/4/2016 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 79/TB – UBND về kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 (Có danh sách kèm theo).
Quận Kiến An công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 ở từng đơn vị bầu cử
Thời gian: 27/04/2016 - 09:04
Ngày 22/4/2016 Ủy ban bầu cử quận Kiến An ban hành Thông báo số 37/TB - UBBC (có danh sách kèm theo) công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận ...
Quận Kiến An thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2016
Thời gian: 15/04/2016 - 13:41
Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ...
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 14/04/2016 - 12:57
Sáng ngày 14/4, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội ...
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thông báo kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV
Thời gian: 11/04/2016 - 10:20
Sáng ngày 8/4, các ĐB HĐND thành phố khóa XIV: Hoàng Duy Đỉnh - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và Vũ Thanh Tú - tổ trưởng tổ ĐB HĐND thành phố tại quận ...
Quận Kiến An triển khai công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, nghiêm túc, đúng pháp luật
Thời gian: 30/03/2016 - 07:42
Sáng 29/3,đoàn kiểm tra của thành phốkiểm tra công tácchuẩn bịbầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại quận Kiến An. Đồng chí Nguyễn Xuân ...
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 17/03/2016 - 08:47
Chiều ngày 16/3, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị ...
Quận Kiến An thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2015
Thời gian: 05/02/2016 - 15:01
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội ...
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn quận Kiến An
Thời gian: 15/01/2016 - 13:51
Thực hiện Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất, UBND quận Kiến An thông báo công khai dự ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Ủy ban Bầu cử thành phố công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ủy ban nhân dân quận Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạnh xét tuyển viên chức năm 2015
Quận Kiến An công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 ở từng đơn vị bầu cử
Quận Kiến An thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2016
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thông báo kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quận Kiến An thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2015
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn quận Kiến An
Quận uỷ Kiến An tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng năm 2015
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV tại quận Kiến An
Quận Kiến An tuyển dụng viên chức giáo dục bậc tiểu học, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên năm 2015
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An lần thứ IV đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015; xác định chủ đề, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn quận Kiến An