Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124095
Khách trực tuyến : 8259
Thành viên trực tuyến : 6
 Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016
THÔNG BÁO: Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2016
Thông báo: Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng 2016
Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016
THÔNG BÁO: Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2016
Một số tài liệu liên quan đến thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 phục vụ kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016
THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập phỏng vấn, thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với những người đủ điều kiện dự kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Trung tâm Lao động ngoài nước
Thứ trưởng Đào Hồng Lan tiếp Phó Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế
Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - Số 11, Quý 3 năm 2016
Hội nghị chuyên đề về chính sách bảo trợ xã hội năm 2016
Giáo dục nghề nghiệp: Hướng tới dự tham gia tốt hơn của khu vực tư nhân
Hội thảo hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu Lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Thứ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble