Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 5267
Thành viên trực tuyến : 15
 
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội XVI - Công đoàn Giáo dục Hải Phòng
Thời gian: 11/06/2008 - 10:58
Trong 2 ngày 27, 28 tháng 3 năm 2008, tại cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tổ chức Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2008 - 2013. Để làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, Công đoàn Giáo dục ...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với GDTX
Thời gian: 27/08/2014 - 15:51
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số /SGDĐT-GDTX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 DỰ THẢO Kính gửi: - Phòng Giáo dục- Đào tạo các quận, huyện - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng và Trung tâm Dạy nghề- GDTX các quận, huyện - Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục không chính quy; các cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa...

Tin mới
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với GDTX
Báo cáo năm học 2013-2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 ngành học Giáo dục thường xuyên
Triệu tập tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 ngành học Giáo dục Thường xuyên.
Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2013 – 2014 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 ngành học Giáo dục thường xuyên
(Khẩn) Về việc nhận phiếu báo kết quả thi, Giấy báo nhập học ĐH, CĐ năm 2014
Giáo dục mầm non Hải Phòng triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên mầm non
Góp ý dự thảo Nghị định xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
OLIMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 46 TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và nhập số liệu phần mềm quản lý thông tin phổ cập giáo dục chống mù chữ
Hướng dẫn tổng kết năm học gứi các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề có đào tạo TCCN
Thông báo đã có điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014 – 2015 (lần 1)
GIẤY MỜI HỘI NGHỊ BÌNH XÉT THI ĐUA KHỐI TCCN NĂM 2014 GỬI CÁC TRƯỜNG TCCN, TT ĐT VĐV TP
Công văn kiểm tra, rà soát các trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục không chính quy; các cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch thực hiện công nhân phổ cập 6 tháng cuối năm 2014
Lịch công tác tháng 7 năm 2014