Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 3497
Thành viên trực tuyến : 13
 
Giấy mời Hội thi GVDG TCCN và các văn bản liên quan đến Hội thi GVDG TCCN thành phố gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN.
Thời gian: 16/07/2012 - 17:18
Giấy mời Hội thi GVDG TCCN và các văn bản liên quan đến Hội thi GVDG TCCN thành phố gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN.(Khẩn)
Công văn khẩn về việc chuẩn bị hồ sơ giáo viên tham gia Hội thi GVDG TCCN thành phố 2012
Thời gian: 14/07/2012 - 07:49
Công văn khẩn về việc chuẩn bị hồ sơ giáo viên tham gia Hội thi GVDG TCCN thành phố 2012
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG TCCN, ĐH, CĐ, CĐN CÓ ĐT TCCN
Thời gian: 26/06/2012 - 16:03
Phần mềm tuyển sinh TCCN năm 2012
Thời gian: 23/05/2012 - 11:22
Đề nghị các đơn vị tải về cài đặt( Thông báo số lượng hồ sơ TCCN về Sở)
Công văn 389 gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN, Các trường THPT, TT GDTX, PGD
Thời gian: 18/05/2012 - 11:00
Về việc hỗ trợ các điều kiện cho các trường Đại học, Cao đẳng, Cụm thi TS đại học, cao đẳng năm 2012 tại Hải Phòng
LỊCH BÀN GIAO HỒ SƠ ĐKDT NĂM 2012 VỀ SỞ GỬI CÁC ĐƠN VỊ ĐKDT
Thời gian: 18/04/2012 - 17:28
YÊU CẦU CÁC ĐƠN VỊ ĐKDT TẢI VỀ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG LỊCH
Bản cập nhật phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ NĂM 2012 đã sửa thống kê ( Khẩn )
Thời gian: 05/04/2012 - 10:09
Do phần mền cũ khi in thống kê bị tràn sang phía trái, nên khi in thồng kê bị mất ký hiệu trường ĐH, CĐ nên Bộ GD&ĐT đã gửi bản cập nhật đã sửa lỗi trên. Đề nghị các đơn vị ĐKDT tải bản mới về giải nén mở ổ : C:\ dh12b và chép đè lên ...
BẢN CẬP NHẬT PHẦN MỀM TUYỂN SINH 2012 , QUYỂN NĐCB VỀ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2012 GỬI CÁC ĐƠN VỊ ĐKDT
Thời gian: 19/03/2012 - 16:21
ĐÂY LÀ BẢN CẬP NHẬT PHẦN MỀM BỘ MỚI GỬI ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ ĐKDT TẢI VỀ THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN;CÁC ĐƠN VỊ TẢI CUỐN NĐCB VỀ DÙNG LÀM TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ
TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐ,TCCN NĂM 2012
Thời gian: 16/03/2012 - 09:11
Đề nghị các đơn vị ĐKDT tải về nghiên cứu và dùng làm tài liệu nghiệp vụ
GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TUYỂN SINH VÀ GIẤY TRIỆU TẬP TẬP HUẤN MÁY TÍNH TUYỂN SINH ĐH, CĐ, TCCN NĂM 2012 GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN, CÁC ĐV ĐKDT
Thời gian: 12/03/2012 - 22:22
Đề nghị các ĐV ĐKDT, các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN tải về báo cáo thủ trưởng ĐV cử người tham dự hội nghị đúng thành phần quy đinh. Yêu cầu các ĐV cần thường xuyên cập nhật thông tin tại trang: http://office.haiphong.edu.vn, và trang web: ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/12/2014 - 14:52
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.doc UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1237 /SGDĐT- GDTX V/v phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Tin mới
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố
GIẤY MỜI DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYỂN SINH TCCN NĂM 2014 CỦA BỘ GD&ĐT( KHẨN)
GIÁO DỤC MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TƯNG BỪNG “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ" NĂM HỌC 2014 - 2015
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và thực hiện quy chế chuyên môn trong các trung tâm, cơ sở GDTX
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA CÁC TRUNG TÂM TIN HỌC-NGOẠI NGỮ, CÁC TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA